Siluett

Nätverkets vision


Nätverkets vision är att bygga en kvalitativ plattform för dagens och morgondagens framstående kvinnor. Vägen till framgång är individuell och svår att förutse. Klart är att det är viktigt att våga anta utmaningar som höjer ribban lite varje gång, att lära sig av alla sina erfarenheter och att ha många förebilder. Härigenom är jag övertygad om att medlemmarnas självförtroende och incitament att hjälpa varandra att nå nya höjder kommer att förverkligas.

Nätverket ska också med sin mångfald av intressanta och mångfacetterade kvinnor bidra till att nyansera samhällsdebatten i frågor vars svar tidigare formulerats av personer som förespråkat kollektiva lösningar med en förenklad världsbild som utgångspunkt. Livet är inte ett nollsummespel där kvinnor alltid förlorar. Att cementera denna uppfattning är kontraproduktivt och leder enbart till den återvändsgränd där jämställdhetsdebatten nu parkerats. Genom att ställa nya frågor kommer vi få nya svar, svar som på riktigt kan förändra livet för oss alla.

På sikt är min förhoppning och ambition att nätverket ska komma att fungera som en rekryteringspol med syfte att underlätta för arbetsgivare och styrelser att identifiera potentiella medarbetare. Detta är dock på intet vis syftet med initiativet.

Mot bakgrund av den massiva respons nätverket fått planeras i detta nu nya verksamhetsområden. Potentialen verkar vara näst intill oändlig vilket ska tillvaratas. Nätverkets ursprungliga idébaserade del kommer dock alltjämt vara basen för all framtida verksamhet.

Redan nu återfinns flertalet medlemmar på viktiga positioner i samhället och i rankningar över framtidens supertalanger. 

The sky is the limit!