Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Siluett

Om oss

Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra.
De bevingade orden är Madeleine Albrights, USA:s första kvinnliga utrikesminister. Man kan bara hoppas att hon har rätt. Man kan också hoppas på motsatsen. En särskild plats i himlen för kvinnor som hjälper varandra vore nämligen desto angenämare.

En särskild plats vikt åt kvinnor som inte sväljer samtidens alla sanningar utan eftertanke. En plats för kvinnor som både vill och kan, som inte betraktar sig själva som offer för omständigheterna, strukturerna eller andra uppdiktade konstruktioner. En plats för de som saknar genen som styr den kvinnliga avundsjukan, som har dumpat Jante och som numera vågar ta risker. Med andra ord kvinnor, som inte drivs av rädslan för att misslyckas utan av möjligheten att lyckas.


Ytterligare ett kvinnligt nätverk?

Ja och nej, detta är ett idéburet nätverk vars syfte inte är att producera ytterligare politiskt korrekta slagord eller att in absurdum förfäras över den låga andelen kvinnor på styrelseposter. Detta nätverk syftar istället till att få varje enskild medlem att reflektera över de egna livsvalen, att våga välja vad som är riktigt och viktigt för just henne. Men det är minst lika viktigt att samhället och makthavarna inser att de strukturer som automatiskt uppstår av fria kvinnors fria val måste respekteras - även om de ibland strider mot makthavarnas egna bilder av vad som är riktigt och viktigt.

Det här nätverket vilar på en analys (läs mer under fliken Nätverkets historia) som uppfattas som provocerande i många tongivande kretsar. Men vi tror att idéerna har framtiden för sig när samtiden utgörs av allt fler kvinnor och män som tröttnat på hur grupper i marginalerna gjort jämställdhetsfrågan till sin; å ena sidan radikalfeministerna, å andra sidan de som längtar efter nostalgins rosaskimmer. Denna polarisering har förhindrat en seriös debatt om seriösa frågor. Bägge nyssnämnda gruppers retorik har syftat till att befria men i praktiken har gårdagens fällor omvandlats till morgondagens.


Vilka är vi?

I detta nätverk hymlar vi inte med att vi är kvinnor. Vi är tvärtom stolta över det! Vi skäms inte för oss utan bejakar rätten att vara feminina och knivskarpt kompetenta. Samtidigt. Vi tror inte att vägen till toppen behöver gå via manligt beteende, kläd- eller kroppsspråk. Vi kan ändå aldrig bli riktigt bra män. Så varför då nöja sig med att vara bleka kopior när alternativet kan vara färgsprakande original?

Sedan starten i mars år 2009 har medlemsantalet stadigt ökat. Idag består nätverket av drygt 200 handplockade kvinnor mellan 20-55 år inom skilda yrkeskategorier. Jurister, ekonomer, läkare, ingenjörer, journalister, politiker, arkitekter, konsulter och opinionsbildare, bara för att nämna några. Vår styrka ligger såväl i våra gemensamma erfarenheter som i våra individuella slutsatser.

Kanske finns manliga strukturer. Kanske finns de inte. Oavsett vilken slutsats man landar i är det lätt att konstatera att det är förenat med stora svårigheter att förändra andra. Därför börjar vi med oss själva. Till syvende och sist handlar det oftast om att lita på sin egen förmåga, att tacka ja till utmaningar utan säkerhet om framgång. Att lyckas men att ibland också misslyckas. Istället för att klaga på vad män gör, eller inte gör, kan vi fråga oss vad vi gör för oss själva. Och för varandra.


Vad gör vi?


Nätverket träffas några gånger per termin för att avnjuta en privat middag med framstående personer från näringsliv, politik eller akademi. Middagarna syftar till att inspirera och/eller ge handfasta råd samtidigt som medlemmarna breddar sina såväl professionella som sociala nätverk. När möjlighet ges att i ett slutet sällskap samtala med personer som nått framgång inom sitt område inser man snabbt att det är okej att misslyckas, att det rent av är en förutsättning för framgång.